-
ivaerksaetterselskaber

 

-

Iværksætterselskaber

Der er mange muligheder ved opstart af virksomhed, herunder stiftelse af et kapitalselskab – enten i form af aktieselskaber, anpartsselskaber eller iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber (IVS) er en type anpartsselskab, specielt designet til iværksættere.

Et IVS er i hovedtræk et ApS, og adskiller sig kun fra et ApS på de i selskabslovens kapitel 20 a bestemte områder.

Ved opstart af  iværksætterselskaber (IVS) er der et mindre kapitalkrav, idet selskabskapitalen skal være mindst 1 kr. (og ikke mindst 50.000 kr.  (fra 1.1.2014) som i et ApS). Selskabskapitalen i iværksætterselskaber kan dog kun indskydes kontant.

Iværksætterselskabers kapitalkrav opfyldes i stedet ved, at der stilles krav om en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud samt et forbud mod udbetaling af udbytte før kapitalgrundlaget mindst udgør kr. 50.000.

Ligesom i et ApS skal der i et IVS til enhver tid være et forsvarligt kapitalberedskab, der sikrer selskabet en forsvarlig likviditet til at opfylde selskabets aktuelle forpligtelser efterhånden som de forfalder.

Når man skal opstarte et iværksætterselskaber, skal man kunne svare på følgende:

1) Navnet på det nye IVS.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af IVS'et.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for IVS'et?

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?).

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).

Det kan være kompliceret at vælge den rette selskabsform ved opstart af virksomhed, da man skal tage udgangspunkt i mange forskellige faktorer.

Du bør derfor overveje om du vil stifte iværksætterselskabet selv eller om du vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

SelskabsAdvokaterne er specialiseret i selskabsret og hjælper dig gerne med stiftelsen af iværksætterselskaber.

På dokumenter.dk kan du købe juridiske dokumenter til brug for stiftelsen, hvis du selv vil stifte et eller flere iværksætterselskaber.

-